Notulen ALV 2021

Op 21 april 2021 hebben wij onze online ledenvergadering georganiseerd.