Contributie 2020 - 2021


Gym

Ouder en Kindgym€15.00
Kleutergym€15.00
Recreatiegym Schoolgroep 1 t/m 8 + 1e V.O.€15.00
Recreatiegym vanaf 2e jaar VO€15.00

Jazzdans

Jazzdans Stars, Stampertjes, Shakers,
Skittles, Spirit, Dans 20+ (1 uur trainen)
€ 15,75
Jazzdans D-selectie (1 uur en 15min. trainen)€ 18,20
Jazzdans B en C-selectie (1,5 uur trainen)€ 21,75

Opm. het contributie bedrag is incl. inschrijfgelden wedstrijden en demonstraties


Badminton

Badminton 18 jaar en ouder€ 18,50

Trampoline

Groep 1, 2 en 3€ 17,50


Turnen

Instap Selectie (1,5 uur trainen)€ 21,00
Dames Selectie (1,5 uur trainen)€ 21,00
Dames Selectie B (1,5 uur trainen)€ 21,00

50+ sporten

Midlife conditie training€ 17,50
Fit 55+ (galm) (per jaar voor 30 lessen)€ 10,50 (zie toelichting)
Sport en Spel 50+ (30 lessen)€ 10,50 (zie toelichting)


Springgroep

Springgroep€ 15.00

Toeslagen


Voor selectiesporters wordt de contributie berekend naar aantal getrainde uren per week. Voor extra getrainde uren wordt op maandbasis een toeslag berekend.

Jazzdans

6,75 Euro per maand extra per getraind uur. (dit is incl. inschrijfgelden wedstrijden en demonstraties)

Overige sporten

6,00 Euro per maand extra per getraind uur.

Inschrijfgeld


Bent u nieuw ingeschreven bij IJGV, dan wordt er eenmalig inschrijfgeld geïncasseerd bij de eerste contributiebetaling. Dit bedraagt € 10,-

KNGU Bondscontributie


In de maanden januari, april, juli en oktober wordt door IJGV bij u de KNGU bondscontributie geïncasseerd. De bedragen voor bondscontributie zijn:

* Junior (0 t/m 15) € 5,80 per kwartaal

* Senior (16 en ouder) € 7,15 per kwartaal

De bondscontributie wordt via aparte incasso bij u afgeschreven in de genoemde maanden. Dit zal naast de maandelijkse contributie gebeuren. Concreet betekent dit dat er 2 bedragen bij u worden afgeschreven. U kunt de specificatie op uw bankafschrift zien

De KNGU bondscontributie wordt per kwartaal geïnd door de vereniging en afgedragen aan de bond. Alle leden betalen bondscontributie. KNGU bondscontributie moet aan alle verenigingen betaald worden, waar iemand als lid ingeschreven staat.

Voor meer informatie zie: KNGU

Betaling contributie


De betaling van de contributie zal maandelijks van het door u opgegeven IBAN-nummer worden afgeschreven. Het moment van afschrijven ligt rond de 28e van de maand waarop de contributie betrekking heeft. Het inschrijfgeld en de op dat moment verschuldigde bondscontributie worden bij inschrijving van uw rekening afgeschreven.

Toelichting GALM, Sport en Spel 50+


Voorheen werd de contributie voor deze groepen per jaar geint. Echter sinds we zijn overgestapt op een nieuw administratie systeem is dit niet meer mogelijk. Op termijn gaan alle groepen per maand middels automatische incasso contributie betalen.

Hoe is het maandbedrag voor deze groepen tot stand gekomen. Per 1 september 2021 zou het jaarbedrag voor 30 lessen 126 Euro bedragen. Verdelen we dit over 12 maanden dan ontstaat 10,50 Euro. Dit staat los van bondscontributie en evt. inschrijfgeld welke separaat wordt geint.

Voor vragen omtrent de contributie kunt contact opnemen met de penningmeester, click hier.