Notulen ALV 2020

Op 30 september 2020 hebben wij onze uitgestelde ledenvergadering gehad.