Inschrijfformulier IJGV


Jij wilt graag lid worden van IJ.G.V.'38. Dit kan door het onderstaande formulier in te vullen. Na het invullen wordt deze automatisch verstuurd naar de ledenadminstratie.


    Bij IJGV en de KNGU is de privacy van haar leden zeer belangrijk. Vereniging hebben een belangrijke taak in de registratie van persoonsgegevens. In onze administratie wordt de Goedkeuring gebruik beeldmateriaal vastgelegd. Hiermee kan IJGV vastleggen of een lid goedkeuring geeft dat hij/zij zichtbaar is op foto's en of video’s die door de vereniging en of bond worden gebruikt. Door ondertekening van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn van het privacy statement van IJGV zoals te vinden op www.ijgv.nl!

    Ik geef toestemming voor publicatie van beeldmateriaal door de bond en/of IJGV.

    Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, een machtiging aan IJ.G.V.'38 om van mijn bankrekening de verschuldigde contributie af te schrijven wegens lidmaatschap van IJ.G.V.'38. Denkt u aan de verplichte kleding voor gym, springrgroep, turnen, acro en/of jazzdans. Meer informatie hierover vindt u onder de diverse afdelings pagina's.
    verplicht 'ja'

    Verificatie vraag: