Uitschrijfformulier


Jij wilt je lidmaatschap opzeggen bij IJ.G.V.'38. Dit kan door het onderstaande formulier in te vullen. Na het invullen wordt deze automatisch verstuurd naar de ledenadminstratie.

    Let op! Uitschrijvingen dienen voor de 20e van de maand te gebeuren, zoniet dan bent u automatisch nog een extra maand lid!
    Aangezien contributie achteraf geïnd wordt, bent u over de maand dat u uitschrijft deze nog wel verschuldigd, derhalve vindt na uitschrijving nog een laatste inning plaats.

    Verificatie vraag: