Vacatures


Informatie Bestuursfuncties

Wij als IJGV, zijn op zoek naar mensen voor het bestuur van IJGV. Als bestuur van IJGV vergader je gemiddeld 1 keer in de maand.

Secretaris

Taken van secretaris zijn: voorbereiden van de agenda voor vergaderingen e.d. Het notuleren van vergaderingen. Het verzamelen en verspreiden van mail berichten. Nemen van beslissingen in het dagelijks bestuur. Heeft u vragen over deze bestuursfunctie, neem contact op.