Vacatures


Informatie Bestuursfuncties

Wij als IJGV, zijn op zoek naar mensen voor het bestuur van IJGV. Als bestuur van IJGV vergader je gemiddeld 1 keer in de maand.

Secretaris

Taken van secretaris zijn: voorbereiden van de agenda voor vergaderingen e.d. Het notuleren van vergaderingen. Het verzamelen en verspreiden van mail berichten. Nemen van beslissingen in het dagelijks bestuur. Heeft u vragen over deze bestuursfunctie, neem contact op.

Penningmeester

Taken van de penningmeester zijn: het innen van de contributies. Het uitbetalen van vergoedingen voor leiding en hulpleiding. Het betalen van de huren van de zalen e.d. Verzorgen van alle in en uitgaande facturen.Heeft u vragen over deze bestuursfunctie, neem contact op.

Bestuurslid Gymnastiek

Het op de hoogte houden van de leiding van deze groepen van wat er aan in de bestuursvergadering is besproken. Het aandragen van ideeën en/of problemen van de groepen in de bestuursvergadering.