Corona Virus


Op deze pagina zullen wij aanvullende informatie plaatsen indien bekend.

Per 25-04-2020

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

Via deze weg een corona update.

Zoals afgelopen dinsdag (21-4-2020) in de persconferentie duidelijk is gezegd, mogen we niet met elkaar in één ruimte de sport beoefenen. Vanaf 29-4-2020 (voorlopig tot 20-5-2020) mag jeugd t/m 18 jaar in de buitenruimte, aangepast trainen/sporten. Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar geld 1,5 meter afstand van elkaar. Voor volwassenen geldt geen georganiseerde sporttraining.

Uiteraard is wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte toegestaan, mits er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden.

Wij gaan als bestuur samen met de leiding, per afdeling kijken of wij (aangepaste) buitenlessen voor de jeugd kunnen organiseren. Dit gaat in overleg met de gemeente. Voor welke afdelingen we dit gaan organiseren, zullen wij u als bestuur laten weten.

Wij hebben als bestuur besloten de contributie van de lessen die u volgt wel te innen. Dit vanwege de financiële verplichtingen die IJGV heeft naar gemeente, kngu, lease, contracten e.d. Wij gaan als bestuur nog vergaderen over hoe wij de betaalde contributie gaan compenseren en zullen u hiervan op de hoogte stellen.

Wij als IJGV kunnen ons voorstellen, dat er mensen zijn die vanwege de Corona crisis niet in staat zijn de contributie te betalen. Hiervoor hebben wij oplossingen en u kunt dit met de penningmeester, secretaris of de voorzitter bespreken. Om misbruik te voorkomen, moet u echter wel zelf aantonen dat u inkomstenderving heeft.

Wij gaan u per afdeling op de hoogte stellen over huur pakken e.d. Hier moeten wij als bestuur nog oplossingen voor bedenken. U krijgt hiervan met de tijd bericht.

Wij hopen als bestuur van IJGV, u met dit schrijven voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Wij begrijpen het als u nog vragen en/of opmerkingen heeft. U kunt deze altijd via de mail richten aan de secretaris of de voorzitter. Wij zullen uw mail z.s.m. beantwoorden.

Sportieve groet,

Bestuur IJGV

Per 06-04-2020

Naar aanleiding van de maatregelen van afgelopen weken die ook de komende tijd nog van kracht blijven houden we u graag op de hoogte.

Geen lessen

Tot nadere orde gaan de lessen niet door.

Contributie en financiën

De contributie-inning gaat voorlopig gewoon door. Hiermee doen we een beroep op u, we hebben als vereniging een gezamenlijk belang. De financiële consequenties zijn nu nog moeilijk te overzien.

De vaste kosten van de vereniging gaan vooralsnog gewoon door. Mochten we substantiële kostenbesparingen kunnen realiseren, dan vloeit dit via een eenmalige contributiekorting terug naar de leden. Het bestuur zal dit blijven monitoren en u op de hoogte houden. Mocht u financieel getroffen zijn door het coronavirus (inkomensverlies) en problemen voorzien met de contributie-inning, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur ( secretaris ). Gezamenlijk kijken we met u naar een oplossing zodat wij u als lid kunnen behouden.

Uitvoering 27 juni

Deze uitvoering moeten we helaas uitstellen tot volgend jaar op 29 mei 2021.

Zomerdansdag 6 juni

Ook de Zomerdansdag komt dit jaar helaas te vervallen, volgend jaar organiseert IJGV hem opnieuw.

Andere vragen?

Mocht u andere vragen hebben omtrent het coronavirus of andere zaken, dan kunt u ook altijd via de contact pagina contact opnemen met het bestuur ( secretaris ). Wij rekenen op uw steun in deze lastige tijd en hopen u binnen afzienbare tijd weer in onze lessen te begroeten.

Per 15-3-2020

Geachte leden, ouders, verzorgers en trainers.

In verband met het Corona virus, willen wij u als bestuur laten weten dat IJGV vanaf heden, zoals het RIVM en de KNGU adviseren, alle trainingen aflassen t/m 6-4-2020.

Tevens zijn alle wedstrijden van de KNGU zijn afgelast. Zie KNGU link

De Algemene Leden Vergadering van 18 Maart gaat niet door!!

Aanstaande week hebben wij als bestuur een spoedvergadering over de contributie e.d. Wij zullen u als bestuur via de website dan ook op de hoogte houden.

Johan Bossink

Voorzitter IJGV